Θέση Βιολόγου – Nerco Μελετητική, Αθήνα

Η NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. είναι εταιρεία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στους τομείς προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, εκπονώντας ειδικές μελέτες όπως: Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες διαχείρισης και παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, Σχέδια Διαχείρισης και Προγράμματα Παρακολούθησης κ.α.

Στα πλαίσια των ανωτέρω υπηρεσιών αναζητά συνεργασία πλήρους απασχόλησης με επιστήμονα Βιολόγο.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο παρακάτω:

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ