ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Ε.Β.

Σκοποί της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων είναι:

Α. Η προαγωγή και εξύψωση της επαγγελματικής στάθμης των μελών της και η συμβολή στην προαγωγή των βιολογικών ερευνών και εφαρμογών καθώς και στην προαγωγή των ερευνών και εφαρμογών των Βιοεπιστημών, γενικότερα όπως και της παιδείας στα σχετικά αντικείμενα.

Β. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

Γ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η βοήθεια προς τα αναξιοπαθούντα μέλη της Ένωσης.

Δ. Η συμβολή στην αξιοποίηση του βιολογικού πλούτου της χώρας μας, στη μελέτη και εφαρμογή προγράμματος για την προστασία του περιβάλλοντος και στην προάσπιση της υγείας του λαού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2021-22

Απόστολος Βανταράκης, Πρόεδρος

Συντονιστής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Τροφίμων Καθηγητής Εργ. Υγιεινής, Τμ. Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών
avanta@upatras.gr
Τηλ/Fax: 2610969875, Κιν. 6945336243

Γιώργος Βέρροιος, Γ. Γραμματέας

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ph.D., M.Sc. στην Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
verroios@sch.gr

Γεώργιος Κατωπόδης, Αντιπρόεδρος

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μ.Sc στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
katopodisg@gmail.com
Τηλ: 6932 898995

Ασημάκης Ταλαμάγκας, Αναπληρωτή Γ. Γραμματέας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιολόγος M.Ed. - Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
asimakis.talamagas@gmail.com

Λεωνίδας Άνθης, Αναπλη. Ταμίας

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
M.Ed. "Διδακτική της Βιολογίας»
anthisl@hotmail.com

Αθανάσιος Πολύζος, Ταμίας

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Master of Environmental Studies
Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Τηλ.: 6944296830
tpolizos71@gmail.com

Ευαγγελία Μαυρικάκη, Μέλος

Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Τηλ. 2103688033
emavrikaki@primedu.uoa.gr

Μαρία Μαυραγάνη, Μέλος

Συντονιστής Επιτροπής Παιδείας
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
marmavra@gmail.com

Ελένη Ρίζου, Μέλος

Συντονίστρια Επιτροπής Υγείας
Δρ Γενετικής
Τμήμα Γενετικής/ Νοσοκ "ο Άγιος Σάββας"
rizouele@gmail.com
τηλ. 6972327148

Αναστασία Χατζηδημητρίου, Μέλος

Συντονιστής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ Ερευνας
Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ, ΕΚΕΤΑ)
Τηλ.: 2310498474
achatzidimitriou@certh.gr

Μανούσος Παπαδάκης, Μέλος

Βιολόγος, PhD
Τηλ.: 6947949701
papadakisnm@gmail.com