Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
1973 - σήμερα

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων έχει ως σκοπό την  προαγωγή και εξύψωση της επαγγελματικής στάθμης των μελών της και τη συμβολή στην προαγωγή των βιολογικών ερευνών και εφαρμογών καθώς και στην προαγωγή των ερευνών και εφαρμογών των Βιοεπιστημών γενικότερα, όπως και της παιδείας στα σχετικά αντικείμενα.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιτροπή Παιδείας

Διαχειρίζεται, μελετά, προωθεί και οργανώνει τα διάφορα θέματα που αφορούν τον τομέα της Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) προτείνοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ. της Π.Ε.Β.

Επιτροπή Υγείας

Διαχειρίζεται, μελετά, προωθεί και οργανώνει τα διάφορα θέματα που αφορούν τον τομέα της Υγείας προτείνοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ. της Π.Ε.Β.

Ημερίδα “Περιβαλλοντική Επιδημιολογική Διερεύνηση Μέσω Των Λυμάτων” – Δρ. Θ. Καραπάντσιος

Στην ημερίδα Περιβαλλοντική Επιδημιολογική διερεύνηση μέσω των λυμάτων ο  Καθηγητής Περιβαλλοντικής και Χημικής Τεχνολογίας Θοδωρής Καραπάντσιος (Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ)  θα...

Ημερίδα “Περιβαλλοντική Επιδημιολογική Διερεύνηση Μέσω Των Λυμάτων” – Δρ. Αν. Κουτσολιούτσου

Στην ημερίδα Περιβαλλοντική Επιδημιολογική διερεύνηση μέσω των λυμάτων η Δρ. Αναστασία Κουτσολιούτσου (Πρ. Γρ. Περιβαλλοντικής Υγείας Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) ...

Επιτροπή Περιβάλλοντος & Τροφίμων

Διαχειρίζεται, μελετά, προωθεί και οργανώνει τα διάφορα θέματα που αφορούν τους τομείς Περιβάλλοντος και Τροφίμων προτείνοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ. της Π.Ε.Β.

Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας

Διαχειρίζεται, μελετά, προωθεί και οργανώνει τα διάφορα θέματα που αφορούν τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας προτείνοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ. της Π.Ε.Β.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

No event found!