Warning: Undefined variable $event_style in /var/www/vhosts/pev.gr/httpdocs/wp-content/plugins/mec-single-builder/inc/core/class-init.php on line 322
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ – ΠΕΒ

Γίνε μέλος της Π.Ε.Β.

Η ΠΕΒ είναι η μοναδική Ένωση, η οποία αποτελεί τον επίσημο συνδικαλιστικό φορέα των Βιοεπιστημόνων σε όλα τα επαγγελματικά αντικείμενα (Περιβάλλον, Υγεία, Εκπαίδευση, Βιομηχανία, Έρευνα). Η δράση μας εξαρτάται αποκλειστικά από την εθελοντική εργασία των μελών της και την οικονομική τους συνδρομή. Η ενεργή συμμετοχή σας και η οικονομική σας συνεισφορά αποτελεί τη διαπραγματευτική ισχύ της ΠΕΒ.

Σας καλούμε να εγγραφείτε στην ΠΕΒ και ακόμη περισσότερο να πλαισιώσετε τις επιτροπές της (Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Τροφίμων, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας), ώστε η δραστηριότητά μας να εμπλουτιστεί από τον ενθουσιασμό και την εμπειρία σας.

Σας καλούμε για να ενώσουμε τις γνώσεις, εμπειρίες και δυνάμεις μας σε μια εποχή που η εκρηκτική ανάπτυξη των Βιοεπιστημών ανοίγει συνεχώς νέους επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες για τους Βιοεπιστήμονες.

Σας καλούμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την ανάδειξη και την ‘’επιβολή’’ του ρόλου των Βιοεπιστημόνων ως το δημιουργικό μοχλό στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας μας.

Τα μέλη της ένωσής μας διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Επίτιμα.

Α. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται:

  1. Απόφοιτοι  Τμημάτων Βιολογίας και Βιολογικών Επιστημών (Β.Ε.Τ., Β.Β., Μ.Β.Γ.)  Ελληνικών Πανεπιστημίων , οι οποίοι/ες δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδας ή στο Εξωτερικό.
  2. Οι πτυχιούχοι ισότιμων και ομοταγών Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών του Εξωτερικού, κατόπιν της αναγνώρισης του πτυχίου από κρατικό φορέα και εφόσον δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Β. Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι φοιτητές/τριες όλων των ετών Τμημάτων Βιολογίας και των Τμημάτων Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Παν. Θεσσαλίας), Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δ.Π.Θ.) και Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Παν. Ιωαννίνων). Πληρώνουν μόνον δικαίωμα εγγραφής και μία συμβολική ετήσια συνδρομή, συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Εγγράφονται τακτικά μέλη,  πληρώνουν ετήσια συνδρομή και αποκτούν το δικαίωμα  του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι  μετά την απόκτηση πτυχίου τους και την κατάθεση των αντίστοιχων προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Γ. Επίτιμα μέλη. Ύστερα από σχετική πρόταση η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης μπορεί να ανακηρύξει Επίτιμα μέλη του Συλλόγου πρόσωπα που προσφέρουν ή πρόσφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Τα μέλη αυτά είναι καθαρά τιμητικού χαρακτήρα και δεν έχουν το δικαίωμα του να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Δ. Αρωγά Μέλη της Ένωσης εγγράφονται :

  1. Όλοι οι πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται ή εργάζονται αποδεδειγμένα πάνω σε θέματα σχετικά με τις βιολογικές επιστήμες επί μακρόν, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (επιπέδου Διδακτορικού Διπλώματος) βιολογικών επιστημών Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν μπορούν μέσα από άλλο συνδικαλιστικό φορέα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Επιτροπές και δράσεις της Π.Ε.Β., χωρίς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.


Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή και ο τρόπος καταβολής τους από τα μέλη του Συλλόγου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο.

Το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα ταμιακώς ενήμερα τακτικά μέλη. Ταμιακά ενήμερα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή  εντός του έτους που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση.

Θα βρείτε όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών ΕΔΩ.

Η ετήσια συνδρομή έχει ισχύ ένα ημερολογιακό έτος, δηλαδή ξεκινάει από τις 1/1 και λήγει στις 31/12 εκάστου έτους.

A) Μπορείτε να εγγραφείτε μέλος συμπληρώνοντας τα βήματα της φόρμας παρακάτω.

B) Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να  συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους και να την στείλετε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της ΠΕΒ μαζί με τα ακόλουθα:

I. Τακτικό μέλος.
α. Απλό αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση απόκτησης του τίτλου σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και την επικύρωση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

β. Απόδειξη καταβολής του ποσού των 35 ευρώ (5 ευρώ εγγραφή και 30 ευρώ ετήσια συνδρομή).

II. Δόκιμο μέλος.

α. Βεβαίωση φοίτησης από το Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτά.

β. Απόδειξη καταβολής του ποσού των 15 ευρώ (5 ευρώ εγγραφή και 10 ευρώ ετήσια συνδρομή). 

Μπορείτε να καταβάλλετε χρήματα στην ΠΕΒ καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό στην Τράπεζα Πειραιώς στο παρακάτω αριθμό λογαριασμού. :

Αριθμ. Λογ. : 0067 4911 3614 229,

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229,

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε να αναγραφεί το όνομά σας στην απόδειξη της τράπεζας και να ταχυδρομήσετε ή να αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) την απόδειξη μαζί με τις αιτήσεις στη διεύθυνση της ΠΕΒ.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Παροχές Μελών Π.Ε.Β.

Η επιχείρηση Biomed Graphics δημιουργήθηκε πρόσφατα με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες εξειδικευμένης γραφιστικής σε επαγγελματίες και ιδιώτες του χώρου των βιοïατρικών επιστημών και προσφέρει έκπτωση 30% επί της τελικής τιμής σε όλα της τα προϊόντα, αποκλειστικά για τα μέλη της ΠΕΒ.

Εκπτωτική προσφορά από Διαγνωστικά Εργαστήρια

Τα μέλη της ΠΕΒ για την αξιοποίηση των σχετικών προσφορών, που κυμαίνονται από 25% και άνω πρέπει:

Α. Να επικοινωνούν με τα αντίστοιχα εργαστήρια, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που φαίνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (πατώντας στην εικόνα κάθε εργαστηρίου), ώστε να πληροφορούνται κατά περίπτωση για την έκπτωση που δικαιούνται, και:

Β. Να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους της ΠΕΒ κατά την επίσκεψή τους σε αυτά, ώστε να πιστοποιούν ότι είναι ταμειακώς ενήμερα.

Για την ανανέωση της εγγραφής, την πληρωμή των συνδρομών κ.α΄ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΠΕΒ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@gmail.com.

Προσφορά βιβλίων για τα μέλη της ΠΕΒ.

Ακαδημαϊκές Εκδόσεις

Η Π.Ε.Β. προσφέρει σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκές Εκδόσεις σε όλα τα μέλη της έκπτωση 25% επί της λιανικής τιμής των βιβλίων που εκδίδει. Όσον αφορά στο διαδικαστικό κομμάτι, όποιος συνάδελφος θέλει να αγοράσει βιβλία από τις Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, θα πρέπει να παραγγείλει τα βιβλία στην εταιρεία και ταυτόχρονα να ενημερώσει την γραμματεία της ΠΕΒ, ώστε να επιβεβαιώσει στην εταιρεία τον αριθμό μητρώου που έχει στην ΠΕΒ. Η αποστολή των βιβλίων θα γίνεται χωρίς κόστος για τα μέλη μας.

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει το ΔΣ στην προσπάθεια του να προσφέρει υπηρεσίες και πλεονεκτήματα στα μέλη της ΠΕΒ, συνεργάζεται με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης προκειμένου να πωλούνται τα βιβλία των εκδόσεων τους με σημαντική έκπτωση, στο 30-35% επί της λιανικής τιμής. Όσον αφορά στο διαδικαστικό μέρος, όποιος συνάδελφος θέλει να αγοράσει βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, πρέπει να επικοινωνήσει με τη γραμματεία της ΠΕΒ καθώς η αγορά γίνεται μέσω της ΠΕΒ και όχι άμεσα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Εκδόσεις Κάτοπτρο

Η Π.Ε.Β. προσφέρει σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ σε όλα τα μέλη της έκπτωση 25% επί της λιανικής τιμής των βιβλίων που εκδίδει. Όσον αφορά τη διαδικασία, όποιος συνάδελφος θέλει να αγοράσει βιβλία από τις εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ, μπορεί να το κάνει με την επίδειξη της κάρτας μέλους της ΠΕΒ.

Utopia Publishing

Οι τίτλοι των εκδόσεων Utopia publishing προσφέρονται στα μέλη της ΠΕΒ με σημαντική έκπτωση (> 30%). Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να προμηθευτούν κάποιο από τα βιβλία αυτά, μπορούν επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη γραμματεία της ΠΕΒ.

Εκδόσεις ΡΟΠΗ

Tο ΔΣ στην προσπάθεια του να προσφέρει υπηρεσίες και πλεονεκτήματα στα μέλη της ΠΕΒ, συνεργάζεται και με τις εκδόσεις ΡΟΠΗ (Αισώπου 2-8. Θεσσαλονίκη, e-mail: sales@ropipublications.com), προκειμένου να πωλούνται τα βιβλία των εκδόσεων τους με σημαντική έκπτωση (στο 30% επί της λιανικής τιμής), στα μέλη της ΠΕΒ. Η προμήθεια των βιβλίων μπορεί να γίνει είτε μέσω της Π.Ε.Β., είτε από τα κεντρικά γραφεία των εκδόσεων στη Θεσσαλονίκη. Απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας μέλους της Π.Ε.Β., οικονομικά τακτοποιημένου μέλους για το τρέχον έτος.

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων εξασφάλισε ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το νέο βιβλίο του Καθηγητή Γενετικής κ. Ζαχαρία Σκούρα (Τμ. Βιολογίας – ΑΠΘ) με τίτλο:
 

“Ταξιδεύοντας στην Εποχή του Ανθρώπου”
Η Ζωή στο Ανθρωπόκαινο
 

από τις Εκδόσεις Γερμανός. Η έκπτωση είναι 35% με τελική τιμή τα 12 Ευρώ. Για την χρήση της έκπτωσης και την παραλαβή μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους εξής δύο τρόπους:

Παραγγελία απευθείας από τις Εκδόσεις Γερμανός, αφού πρώτα στείλετε σχετικό e-mail στη γραμματεία της Π.Ε.Β. για την επιβεβαίωση πως είστε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος για το 2020. Η παραλαβή από τις Εκδόσεις Γερμανός γίνεται με όποιον τρόπο επιλέξετε και τυχόν επιπλέον χρεώσεις αποστολής δεν περιλαμβάνονται στο ποσό της έκπτωσης.  

Παραλαβή από τα γραφεία της Π.Ε.Β. (Έβρου 94-96, Αθήνα) τις ώρες και ημέρες λειτουργίας της γραμματείας. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο από τα γραφεία μας από τις 15/07/2020

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες νέες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις Broken Hill για βιολόγους ή όσους/ες ασχολούνται με την Βιολογία. Το “Αρχές Πρωτεωμικής” του Twyman Richard M. (Γενική επιμέλεια: Κ. Βοργιάς & Γ. Τσάγκαρης)  και το Βιοτεχνολογία-Βασικές Αρχές και Εφαρμογές” των R. Renneberg, K. Vorgias, D. Subier, V. Berkling και V. Loroch τα οποία αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφοριών για την Βιολογία του 21ου αιώνα. 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ τακτοποιημένα μέλη της Π.Ε.Β. για το “Βιοτεχνολογία – Βασικές Αρχές και Εφαρμογές” με έκπτωση 20% επί της λιανικής τιμής. Για την χρήση της έκπτωσης απαιτείται επικοινωνία με τη γραμματεία της Π.Ε.Β. μέσω e-mail , ώστε να γίνει επιβεβαίωση στον εκδοτικό οίκο. 

Μην καθυστερείς! Κατέβασε την αίτηση εγγραφής και γίνε μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.