ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – ΠΑ.Δ.Α.

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν.4610/2019) με μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία, έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία

στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία, οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«ΠΜΣ Δημόσια Υγεία»

«MSc in Public Health»

με 120 Εκπαιδευτικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις (3) ειδικεύσεις:

(1). Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας

(Public Health Science and Policy)

(2). Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία

(Infectious Diseases – Public Health Laboratories)

(3). Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία

(Health Promotion of Children and Adolescents – School Health)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ