Παρεμβάσεις ΠΕΒ για την επαγγελματική εκπαίδευση

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει την πρόθεση σημαντικών αλλαγών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Η Επιτροπή Παιδείας της Π.Ε.Β. με συντονιστή το μέλος του Δ.Σ. Βιολόγο – Εκπαιδευτικό Βέρροιο Γιώργο με ένα σύνολο παρεμβάσεων έχει καταθέσει τις θέσεις της Ένωσης επί του θέματος. Σας (ανα)κοινοποιούμε το σύνολο των παρεμβάσεων:

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ