Δαρβινική Δευτέρα 09/11 – «Η ζωή με και μετά τον κορωνοϊό»


Από την εµφάνισή της, η πανδηµία Covid-19 έχει δικαιολογηµένα αποτελέσει το κύριο θέµα ενηµέρωσης και δηµόσιας συζήτησης. Παρά την πληµµυρίδα της πληροφόρησης , και ίσως εξ αιτίας αυτής, µια πολυ-επίπεδη και εστιασµένη παρουσίαση του θέµατος εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζητούµενο για το ευρύ κοινό.

Στην πρώτη online Δαρβινική Δεύτερα ο βιολόγος οµότιµος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Νίκος Μοσχονάς θα αναφερθεί στα βασικά χαρακτηριστικά του ιού: τη βιολογία, την εξελικτική προέλευση, τον κύκλο της «ζωής», τη µεταλλακτικότητα και την ανθεκτικότητα του, αλλά το αναπτυσσόµενο οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση του.

Στη συνέχεια, η Λίλιαν Μήτρουκαθηγήτρια του Πανεπιστήµιου Αιγαίου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδοµένα και την Τεχνολογία, θα αναφερθεί στα προβλήµατα που προκύπτουν σε συνάρτηση µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας (περιορισµοί δικαιωµάτων, όπως η ελευθερία της κίνησης, ζητήµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων όπως στην περίπτωση της τηλεκπαίδευσης, επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ιδίως σε σχέση µε την τηλεργασία).

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, 7:00 μμ, μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ