Υπεύθυνος Πωλήσεων βιοτεχνολογικού εξοπλισμού – ELTA 90 MGR, Αθήνα

Αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία και μέλος ομίλου ευρωπαϊκών εταιρειών εισαγωγής και
διανομής βιοτεχνολογικού εξοπλισμού με έδρα την Θεσσαλονίκη αναζητά επιστημονικώς
καταρτισμένα στελέχη ως υπεύθυνους πωλήσεων για το παράρτημα της εταιρείας στην
Αθήνα με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της στην πανεπιστημιακή, νοσοκομειακή και
εργαστηριακή αγορά.

Τα καθήκοντα του υποψηφίου είναι :

 • Αύξηση των πωλήσεων και επέκταση του υφιστάμενου πελατολογίου
 • Ανάλυση και παρακολούθηση της αγοράς
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίου

Θα ληφθούν υπόψιν:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Βιοεπιστημών/θετικών επιστημών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης
 • Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών εντός Ελλάδος

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης

Στοιχεία επικοινωνίας:
career@elta90mgr.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ