Βιολόγοι για Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις και Μ.Π.Ε. – ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ

Η εταιρεία περιβαλλοντικών μελετών ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ (https://www.oikom.gr/el), αναζητάει έμπειρα στελέχη για το τμήμα μελετών Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και μελετών παρακολούθησης επιπτώσεων έργων. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο σε περιβαλλοντικές επιστήμες ( Βιολόγους, Δασολόγους, Περιβαλλοντολόγους κοκ.) και πολυετής εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό καταγραφών πεδίου (καθορισμός βασικών χαρακτηριστικών μεθοδολογίας, επικοινωνία με ερευνητές πεδίου/ παρακολούθηση υλοποίησης) και την εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για έργα κατηγορίας Α1-Α2.

Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης, γνώση του ισχύοντος σχετικού θεσμικού πλαισίου για τις προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη Δέουσα εκτίμηση, εξειδίκευση στην ορνιθοπανίδα, γνώση/ εμπειρία στην επιστημονική παρακολούθηση βιοποικιλότητας, άριστη γνώση Word/ Excel, εμπειρία χειρισμού λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (πχ. ArcMap, QGIS).

Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών, στη διεύθυνση email info@oikom.gr (με θέμα/ subject ΑΑ2021). Τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα της αίτησής σας.

268 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00