Θέση Υπ. Διδάκτορα – Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με τίτλο “Μελέτη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης της κυτταρικής απόκρισης στη βλάβη του DNA και του ανοσολογικού συστήματος στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα” που διενεργείται από το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τη Γ’ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (καθ. Κωνσταντίνος Συρίγος), προκηρύσσεται μια θέση έμμισθης εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Βιολογίας ή Ιατρικής ή συναφών γνωστικών αντικειμένων
  • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στη Μοριακή Βιολογία ή συναφές αντικείμενο
  • Εμπειρία σε βασικές τεχνικές μοριακής/κυτταρικής βιολογίας (κυτταροκαλλιέργεια, απομόνωση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών, ανοσοιστοχημεία, κυτταρομετρία ροής, χειρισμός πειραματοζώων)
  • Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας

Πληροφορίες

Δρ. Δημήτρης Στέλλας, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Τηλ. 210-7273830, E-mail: dstellas@eie.gr
Δρ. Βασίλης Σουλιώτης, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Τηλ. 210-7273734, E-mail: vls@eie.gr

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως 31 Μαρτίου 2022 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπεύθυνων ερευνητών (dstellas@eie.gr, vls@eie.gr).

846 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ