Θέση Βιολόγου – Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (Αθήνα)

Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, η οποία δραστηριοποιείται στο πεδίο της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας στην  Ογκολογία, αναζητά Βιολόγο για την πλήρωση της θέσης Bοηθού Κλινικής/Μεταφραστικής Έρευνας (Clinical/Translational Research Assistant), με πλήρη απασχόληση. 

Τα καθήκοντα του Βοηθού Κλινικής/Mεταφραστικής Έρευνας περιλαμβάνουν την αρχειοθέτηση και διαχείριση  βιολογικού υλικού, τη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Κλινικών Μελετών.

Απαιτούμενα προσόντα:

-Πτυχίο Βιολογίας 

-Πολύ καλή γνώση MS Office (Word, Excel, Access, Powerpoint)

-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

-Ικανότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, τήρησης των προθεσμιών, επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@hecog.ondsl.gr

1.111 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ