Θέση εργασίας Βιολόγου- Βαρελάς Α.Ε. , Αθήνα

Η εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε., από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της διάγνωσης και βιοϊατρικής έρευνας αναζητεί να προσλάβει:

Επιστημονικό Συνεργάτη

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με έδρα την , για το Τμήμα Πωλήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 • Ο Επιστημονικός Συνεργάτης:
 •  Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των δραστηριοτήτων προώθησης και της ανάπτυξης των πωλήσεων των προϊόντων στον τομέα ευθύνης του
 • Παρέχει επιστημονική υποστήριξη, υποστήριξη εφαρμογών και ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα προϊόντα ευθύνης του
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση των στόχων πωλήσεων του τομέα ευθύνης του
 • Λειτουργεί ως κρίκος επικοινωνίας της εταιρείας με την αγορά, μεταφέροντας πληροφορίες εκατέρωθεν

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Βιολογίας, Βιοχημείας ή σχετικό
 • Μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο των Βιοεπιστημών καθώς και εμπειρία στις σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (qPCR, NGS κλπ) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική   επικοινωνία)
 • Αυτο-παρακίνηση και αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
 • Οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνς
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Επιμονή και εργατικότητα
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος

 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο θα αξιολογηθεί

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ü      Άριστο εργασιακό περιβάλλον

ü    Προοπτικές εξέλιξης

ü    Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

ü    Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

ü    Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση

ü    Εταιρικό Αυτοκίνητο

ü    Φορητό Η/Υ

ü    Κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με τον κωδικό ένδειξης SR- A στο info@varelas.gr.

646 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00