Θέση Βιοεπιστήμονα- Kostourou Lab, ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «The functional significance of endothelial cellmatrix adhesions in vascular leakage-induced pathologies», διάρκειας 3 ετών (2020-2022), το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος » προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ς ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

519 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ