Θέση ερευνητή – Τμ. Γεωπονίας, Παν. Ιωαννίνων

Το εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τρόφιμων του Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος – EuroNanoMed III», διάρκειας 24 μηνών, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ς ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα είναι η κατοχή τίτλου ΑΕΙ στις Βιοεπιστήμες (Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Βιοϋλικά, Εμβιομηχανική και συναφείς) και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των βιοϋλικών, της βιοϊατρικής μηχανικής, της μηχανικής ιστών, της βιολογίας κυττάρων, της μοριακής βιολογίας, της φαρμακολογίας, της βιοχημείας ή σχετικής επιστημονικής περιοχής.

Επιθυμητή είναι η εμπειρία των υποψηφίων σε κατασκευή ικριωμάτων, και συσκευών μηχανικής ιστών, σε ανάπτυξη κυτταροκαλλιεργειών, λειτουργικότητας και χαρακτηρισμού κυττάρων, απόκτηση κυττάρων από ιστούς και διαφοροποίησή τους, εμπειρία σε βλαστικά κύτταρα, in vitro βιοφυσικό, βιομηχανικό, βιοχημικό, βιολογικό χαρακτηρισμό των παραγόμενων ικριωμάτων. Ιn vitro έλεγχο των θεραπευτικών μορίων σε μοντέλα επούλωσης τραυμάτων.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jskoufos@uoi.gr, ενώ απαραίτητη είναι και η τηλεφωνική επικοινωνία στο 2681050204 (Καθ. Σκούφος Ιωάννης) για τον προγραμματισμό προσωπικής συνέντευξης.

311 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ