2η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Τμημάτων & Δ.Σ. Π.Ε.Β.

Η ΠΕΒ σε συνέχεια των δράσεων της για τη σταθερή επικοινωνία με τα Τμήματα Βιολογίας διοργάνωσε τη 2η συνάντηση του ΔΣ με τους/τις Προέδρους όλων των Τμημάτων. Στη διαδικτυακή αυτή συνεδρίαση συμμετείχαν, με τους/τις Προέδρους ή αντιπροσώπους τους,  τα Τμήματα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίων  Πατρών και Κρήτης, το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, ΔΠΘ και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Παν/μιο Ιωαννίνων. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, η σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) για τους/τις αποφοίτους των Τμημάτων, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιοεπιστημόνων, θέματα που αφορούν τα Τμήματα, όπως η ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών των τελειόφοιτων φοιτητών/τριών των τμημάτων και η πρακτική άσκηση.

Αποφασίστηκε η  έγγραφη στήριξη των Τμημάτων προς το Υπουργείο στην προσπάθεια της ΠΕΒ για την ίδρυση του ΝΠΔΔ και η συνεχής συστηματική συνεργασία με τα Τμήματα. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ