Θέση Μεταδιδάκτορα – Παν. Ιωαννίνων , Άρτα

Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων και Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Άρτα, προτίθεται να απασχολήσει μεταδιδακτορικό ερευνητή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.

Οι ειδικότητες που είναι επιλέξιμες είναι: 
Βιολόγος / Μοριακός Βιολόγος / Βιοχημικός ή επιστήμονες συναφούς ειδικότητας, που διαθέτει εμπειρία στην Μικροβιολογία / Μοριακή βιολογία.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και η συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σχετικού αντικειμένου. Η απασχόληση αφορά διάστημα 24 μηνών και συνολική αμοιβή 50.000 Ευρώ περίπου, με σύμβαση παροχής έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 20/02/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση labmic@uoi.gr.

Τηλεφωνική επικοινωνία: 26810 50202.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ