Θέση Μεταδιδάκτορα – Παν. Ιωαννίνων , Άρτα

Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων και Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην , προτίθεται να απασχολήσει μεταδιδακτορικό ερευνητή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.

Οι ειδικότητες που είναι επιλέξιμες είναι: 
Βιολόγος / Μοριακός Βιολόγος / Βιοχημικός ή επιστήμονες συναφούς ειδικότητας, που διαθέτει εμπειρία στην Μικροβιολογία / Μοριακή βιολογία.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και η συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σχετικού αντικειμένου. Η απασχόληση αφορά διάστημα 24 μηνών και συνολική αμοιβή 50.000 Ευρώ περίπου, με σύμβαση παροχής έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 20/02/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση labmic@uoi.gr.

Τηλεφωνική επικοινωνία: 26810 50202.

202 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ