Θέσεις Βιολόγων – Εργαστ. Υ.Ζ.Υ.Π.Τ. , Παν. Ιωαννίνων

Το εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ς ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα είναι η κατοχή τίτλου ΑΕΙ στις Βιοεπιστήμες (Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Γεωπονία, Κτηνιατρική κτλ.) και η αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας.

Οι θέσεις είναι άμεσα διαθέσιμες, όπως και η αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό τα βιογραφικά τους σημειώματα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις labmic@uoi.gr και tzora@uoi.gr.

615 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ