Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού/Βιοεπιστήμονα – ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Drug.ART: Ανάπτυξη μικρών μορίων για τη θεραπεία χρόνιων φλεγμονωδών νόσων στοχεύοντας την ενεργοποίηση παθογόνων ινοβλαστών» (MIS 5067529), διάρκειας 30 μηνών (2020-2022), το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ- Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ς ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

33 views

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00