Θέσεις (2) μεταδιδακτόρων Βιολόγων – Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 1019, με τίτλο: «Development of a multi-parametric
morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived
cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies» (DiseasePHENOTarget),
η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση “1ης Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και
Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”, το Ε.Ι.Π. προτίθεται
να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις έργου και προσκαλεί
φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα
με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Αιτήσεις έως 23/07/2021

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

428 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ