Θέση τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης εφαρμογών  – Metrolab , Αθήνα

Η METROLAB αναζητά νέους συνεργάτες  για να στελεχώσει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης εφαρμογών  (service & application support) εξοπλισμού Χρωματογραφίας, Φασματομετρίας Μάζας, Στοιχειακής ανάλυσης, Φασματοσκοπίας/Μικροσκοπίας και προετοιμασίας δείγματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·         Πτυχίο σχετικό με Χημεία, Φυσικοχημεία, Βιοχημεία, Βιολογία.

·         Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της ελληνικής γλώσσας.

·         Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της αγγλικής γλώσσας.

·         Γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (όπου είναι απαραίτητο)

·         Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

·         Ικανότητα επικοινωνίας, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

·         Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδων  

·         Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα κατ’ ελάχιστο στο 70% του χρόνου εργασίας.

·         Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό για εκπαιδεύσεις στα εργαστήρια των παραγωγών οίκων. ·         Εμπειρία και προϋπηρεσία σε τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη εφαρμογών ή εργαστηριακή χρήση εξοπλισμού Υγρής, Αέριας & Ιοντικής χρωματογραφίας, Φασματομετρίας Μάζας και Ατομικής Φασματοσκοπίας, του οίκου Thermo Scientific ή άλλου οίκου, θα αξιολογηθεί πολύ θετικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ