ΠΜΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» – Τμ. ΒΒ, Π.Θ.

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου ς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών () με τίτλο: «Βιοτεχνολογία -Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχν της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Μάρτιο 2023 και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  ΕΩΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

102 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ