Κάλεσμα Συγκρότησης επιτροπών Π.Ε.Β. 2021

Το Δ.Σ. της προσκαλεί τους/τις συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη
στελέχωση των εξής Επιτροπών:

 • Επιτροπή Παιδείας
 • Επιτροπή Υγείας
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος/Τροφίμων

Σύμφωνα με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΠΕΒ, οι Θεματικές
Επιτροπές διαχειρίζονται και οργανώνουν τα διάφορα θέματα που αφορούν τον αντίστοιχο
τομέα προτείνοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο ΔΣ.

Η Επιτροπή Παιδείας ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τη Βιολογία και τους
Βιολόγους στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο τη συλλογική
αποτύπωση και επίλυση των προβλημάτων που είτε εκκρεμούν είτε ανακύπτουν από τις
τρέχουσες εξελίξεις. Επειδή το έργο της Επιτροπής Παιδείας είναι πολυσχιδές και απαιτείται
συχνά άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα θέματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,
παρακαλείστε, συνάδελφοι, στη φόρμα υποψηφιότητας να δηλώσετε συγκεκριμένα σε ποιο ή
ποια από τα διάφορα πεδία δράσης προτίθεστε να συμβάλλετε. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • παρακολούθηση της εκπαιδευτικής καθημερινότητας και στοχευμένες παρεμβάσεις
  (διορισμοί/αναπληρωτές, Σχολές στο 3ο Πεδίο, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ.)
 • οργάνωση συναντήσεων με Υπουργείο, ΙΕΠ και λοιπούς θεσμικούς φορείς, Επιστημονικές
  Ενώσεις
 • απαντήσεις σε ερωτήματα συναδέλφων
 • οργάνωση Ημερίδων/Σεμιναρίων/Συνεδρίων Εκπαίδευσης
 • επεξεργασία θέσεων σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών
 • δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 • σε κάτι άλλο (γράψτε συγκεκριμένα)

Η Επιτροπή Υγείας επιδιώκει την υποστήριξη σε εργασιακά και επιστημονικά θέματα των
συναδέλφων που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας (στο ΕΣΥ, στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα, σε ΝΠΙΔ ,
σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σε Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, στην Αστυνομία, σε
ιδιωτικές δομές κλπ). Εξαιτίας της σοβαρότητας των ζητημάτων που προκύπτουν στον
εργασιακό χώρος της Υγείας, τα οποία εντείνονται από συγκρουόμενα συμφέροντα άλλων κλάδων και κυρίως από το ελλιπές, δυσερμήνευτο έως ανύπαρκτο θεσμικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο η Επιτροπή Υγείας να διαθέτει:

 • τη μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση (μέλη από διαφορετικά αντικείμενα και χώρους απασχόλησης, με διαφορετική εμπειρία και με διαφορετικό εργασιακό καθεστώς, συμμετοχή “παλαιότερων” και νεότερων μελών της ΠΕΒ)
 • αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα (υλοποίηση των αποφάσεων εντός καθορισμένων χρονικών ορίων, συνέπεια και παρουσία στις προγραμματισμένες συναντήσεις)
 • ευελιξία στο σχεδιασμό δράσεων με δυνατότητα δημιουργίας υποομάδων συγκεκριμένου κοινού στόχου και δυνατότητα συμμετοχής συναδέλφων που εκπροσωπούν άλλους επιστημονικούς φορείς
 • σύμπνοια και ενότητα μεταξύ μας (σε συναντήσεις όπου θα κυριαρχεί η θετική διάθεση και το πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας)

Επομένως καλούνται οι συνάδελφοι που ενστερνίζονται τις παραπάνω απόψεις και θέλουν να
συνδράμουν την Επιτροπή Υγείας να υποβάλλουν υποψηφιότητα αναφέροντας λεπτομέρειες
για το αντικείμενο εργασίας τους, οποιαδήποτε υπόδειξη ή πρόταση δράσης θεωρούν
χρήσιμη, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

H Επιτροπή Περιβάλλοντος και Τροφίμων, διαχειρίζεται, μελετά, προωθεί και οργανώνει τα
διάφορα θέματα που αφορούν τους τομείς Περιβάλλοντος και Τροφίμων προτείνοντας τις
αντίστοιχες δράσεις στο ΔΣ της ΠΕΒ. Σε συνέχεια της επιτυχημένης θητείας της προηγούμενης
Επιτροπής, αναζητούνται μέλη που είτε δραστηριοποιούνται επαγγελματικά είτε έχουν
ενδιαφέρον στον τομέα Περιβάλλοντος και Τροφίμων προκειμένου να οργανωθούν νέες
δράσεις που θα προάγουν τα θέματα του τομέα. Η ευρεία συμμετοχή συναδέλφων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεξέλιξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Τροφίμων σε δύο
ανεξάρτητες κάτι που αποτελεί πάγιο στόχο του ΔΣ της ΠΕΒ.

Παρακαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΒ, να
αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία ( grammateia@gmail.com) της ΠΕΒ την σχετική
αίτηση συμμετοχής στις Θεματικές Επιτροπές μέχρι τις 15/06/2021.

287 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00