Κάλεσμα συγκρότησης Επιτροπής Τ.Ε.Ε. ΠΕΒ 2021

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΠΕΒ προσκαλεί τους/τις συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη στελέχωση της Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας. Σύμφωνα με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΠΕΒ, οι Θεματικές Επιτροπές διαχειρίζονται και οργανώνουν τα διάφορα θέματα που αφορούν τον αντίστοιχο τομέα προτείνοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο ΔΣ.

Η σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ