Δύο θέσεις διδακτορικών – Εργ. Φυσιολογίας , Ιατρική Σχολή – Παν. Πατρών

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ομάδας Βλαστικών Κυττάρων, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://stemcellslab.upatras.gr/) είναι διαθέσιμες δύο θέσεις διδακτορικών διατριβών με αμοιβή.

Το ερευνητικό έργο στοχεύει στον προσδιορισμό της σηματοδότησης που ελέγχει τον καθορισμό της «μοίρας» των νευρικών βλαστικών κυττάρων προς την επενδυματική γενεαλογία, σε φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας email με το βιογραφικό τους σημείωμα στον κο Σταύρο Ταραβήρα, Καθηγητή, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (taraviras@med.upatras.gr).

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ