Θέση Υπ. Διδάκτορα – Τμ. Ιατρικής Παν. Πατρών

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο έργου “ΚΑΙΝΟΤΟMΑ ΝΑΝΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ LCK ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)», 2014 – 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Επίκουρο Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Νίκα του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

223 views

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ajax-loader