Θέση Υπ. Διδάκτορα – Τμ. Ιατρικής Παν. Πατρών

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο έργου “ΚΑΙΝΟΤΟMΑ ΝΑΝΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ LCK ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)», 2014 – 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Επίκουρο Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Νίκα του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

255 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ