ΔΠΜΣ “Βιοϊατρική Πληροφορική” – ΔΠΘ, ΕΚ “ΑΘΗΝΑ”

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” διοργανώνουν τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Βιοϊατρική Πληροφορική» (Biomedical Informatics).

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και πιο συγκεκριμένα στα πεδία της Ιατρικής Πληροφορικής και της Βιοπληροφορικής. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ