Βιολόγοι για έρευνα πεδίου/βιοποικιλότητα – ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ

Η εταιρεία περιβαλλοντικών μελετών ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ (https://www.oikom.gr/el), στο πλαίσιο διεύρυνσης του δικτύου εξωτερικών συνεργατών ερευνητών πεδίου (για μελέτες περιβαλλοντικές αδειοδότησης έργων) αναζητάει: συνεργάτες με πτυχίο σε περιβαλλοντικές επιστήμες ( Βιολόγους, Δασολόγους, Περιβαλλοντολόγους, κοκ.) και εμπειρία στην επιστημονική παρακολούθηση ς (πτηνά ή/ και θηλαστικά ή/ και αμφίβια-ερπετά ή ασπόνδυλα ή και τύπους οικοτόπων/ χλωρίδα). Άλλα επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης, πολυετής εμπειρία στην έρευνα πεδίου, δίπλωμα οδήγησης και ευχέρεια/ όρεξη για έρευνα πεδίου.

Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών, στη διεύθυνση email info@oikom.gr (με θέμα/ subject FW2021). Επιθυμητό στο email αποστολής του βιογραφικού, να επισημαίνονται τυχόν άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως διαθέσιμος χρόνος για έρευνα πεδίου (πχ. Πόσες ημέρες ανά μήνα), πεδίο μεγαλύτερης εξειδίκευσης, τόπος έδρας, τυχόν μεταφορικό μέσο κ.α.

514 views

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00