Θέση Υπ. Διδ. ή Μεταδιδ. – REACT Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Π.Θ.

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προτίθεται να απασχολήσει έναν ή δύο ερευνητές, είτε για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe που αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τον έλεγχο εισβολών εντομολογικών εχθρών γεωργικής σημασίας και συγκεκριμένα των μυγών της οικογένειας Tephritidae (REACT: Rapid elimination of invasive agricultural insect pest outbreaks by tackling them with Sterile Insect Techniques programs).

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο παρακάτω:

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ