Θέση Βιολόγου Υπ. Διδάκτορα – Εργ. Βιολογίας Ιατρική Σχ. Παν. Πατρών

We are looking for a highly motivated PhD candidate with a background in cell and molecular biology to work in a dynamic and highly collaborative environment. The PhD student will work on the ERC-funded program «NUCDDR-Nucleolar Responses to DNA Damage: Nucleolus a rising hub of genome instability». The PhD student will undertake a project in the characterization of novel factors in the Nucleolar DNA Damage Response using super resolution microscopy and mass spectrometry methodologies.

More info HERE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ