Θέση Βιολόγου- Όραμα Ελπίδας

Την πρόσληψη ενός (1) βιολόγου με σύμβαση ς Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, με έδρα την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ».

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στην Ιστοσελίδα του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», (www.oramaelpidas.gr) και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία του Συλλόγου, στη διεύθυνση Λεβαδείας 8, Γουδή 11527, με την ένδειξη «Για την Τράπεζα Δοτών Μυελού Οστών»,  έως 31 Αυγούστου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

1.471 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ