Θέση Βιολόγου Μεταδιδάκτορα– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων και Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Άρτα, προτίθεται να απασχολήσει μεταδιδακτορικό ερευνητή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. 

Οι ειδικότητες που είναι επιλέξιμες είναι: Βιολόγος / Μοριακός Βιολόγος / Βιοχημικός / Γεωπόνος ή επιστήμονες συναφούς ειδικότητας, που διαθέτουν εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας (PCR, Real-Time PCR, Sanger Sequencing, NGS). Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και η συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σχετικού αντικειμένου.

Η απασχόληση αφορά διάστημα 30 μηνών με συνολική αμοιβή 50.000 Ευρώ με σύμβαση παροχής έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 08/03/2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις tzora@uoi.gr και jskoufos@uoi.gr

110 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ