Θέση Βιολόγου – Ανοσολ. Εργ. Τμ. Διάγνωσης Ε.Ι.Π.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υποστηρίζει το ανοσολογικό εργαστήριο του Τμήματος Διάγνωσης του Ε.Ι.Π., το οποίο είναι σε άμεση συνεργασία με το νέο εργαστήριο βιοασφάλειας επιπέδου τρία.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ