Θέση σύμβουλου πωλήσεων και επιστημονικής υποστήριξης – Metrolab, Αθήνα

Η METROLAB αναζητά νέους συνεργάτες,  σύμβουλους πωλήσεων και επιστημονικής υποστήριξης,  για να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του τμήματος πωλήσεων στην προώθηση και υποστήριξη εξοπλισμού Χρωματογραφίας, Φασματομετρίας Μάζας, Στοιχειακής ανάλυσης, Φασματοσκοπίας/Μικροσκοπίας και Προετοιμασίας Δειγμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·         Πτυχίο σχετικό με Χημεία, Φυσικοχημεία, Βιοχημεία, Βιολογία.

·         Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της Ελληνικής γλώσσας.

·         Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας και άνεση στον προφορικό λόγο.

·         Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

·         Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνς στα πλαίσια ομάδων. 

·         Γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (όπου είναι απαραίτητο).

·         Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

·         Δυνατότητα ταξιδιών για επισκέψεις σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα .

·         Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό για εκπαιδεύσεις στα εργαστήρια των παραγωγών οίκων. ·         Εμπειρία πωλήσεων ή εργαστηριακή εμπειρία εξοπλισμού Υγρής, Αέριας & Ιοντικής χρωματογραφίας, Φασματομετρίας Μάζας και Ατομικής Φασματοσκοπίας, του οίκου Thermo Scientific ή άλλου οίκου, θα αξιολογηθεί πολύ θετικά.

Περισσότερες πληροφορίες

201 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ