Θέση post-doc – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Το Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΝΤΟΜΑΤΟΜΙKΣ – Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας με χρήση ομικών τεχνολογιών» της Πράξης με Κωδ. Τ2ΕΔΚ-01332, MIS 5072532, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Παναγιώτη Καλαϊτζή, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ς σχετικά με όσα αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Προκηρύσσονται «μία (1)» θέση έκτακτου προσωπικού (ένας μετας ερευνητής), που θα απασχοληθούν στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

255 views

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00