Θέση post-doc – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Το Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΝΤΟΜΑΤΟΜΙKΣ – Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας με χρήση ομικών τεχνολογιών» της Πράξης με Κωδ. Τ2ΕΔΚ-01332, MIS 5072532, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Παναγιώτη Καλαϊτζή, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας σχετικά με όσα αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Προκηρύσσονται «μία (1)» θέση έκτακτου προσωπικού (ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής), που θα απασχοληθούν στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ