Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητής/τριας – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΠΠΚ, Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Υποψήφιοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Post-Doc) προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση μίας θέσης έρευνας στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Αιματολογικής Μονάδας της Β΄ΠΠΚ του ΕΚΠΑ, με έδρα το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», με γνωστικό αντικείμενο την Αιματολογία. Η θέση αφορά στη σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΛΚΕ.

Επιθυμητά προσόντα:
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύγχρονες μοριακές και κυτταρικές τεχνικές.
• Ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση βιολογικών δειγμάτων περιφερικού αίματος και μυελού των οστών και στη διαχείριση μακρομορίων (RNA, DNA, proteins).
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στις καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων και στην ανάπτυξη πρωτογενών καλλιεργειών (primary cultures).
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Καθηγήτρια Παππά Βασιλική (vas_pappa@yahoo.com τηλ. 210 5832307, 210 5832314, 6937255084).

1,296 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00