Θέση μεταδιδάκτορα και Υπ. Διδάκτορα – TheraSyn, ΙΙΒΕΑΑ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Νέας γενιάς αντινοηματικά μόρια για θεραπεία της νόσου Πάρκινσον», με κωδικό έργου «Τ2ΕΔΚ-01291» και ακρωνύμιο «TheraSyn», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», με επιστημονικό υπεύθυνο εκ μέρους του ΙΙΒΕΑΑ τον κ. Επαμεινώνδα Δοξάκη προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ και ΕΔΩ.

521 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00