Θέση Ερευνητή με αντικείμενο «Βασική Βιοϊατρική Έρευνα» – ΙΜΒΒ ΙΤΕ, Ιωάννινα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (), Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ()-Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών () [ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ], προκηρύσσει μία (1) Θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) ή Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής), με γνωστικό αντικείμενο «Βασική Βιοϊατρική Έρευνα».

Τελευταία ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη, 20 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

529 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ