Θέσεις Βιολόγων Υπ. Διδακτόρων – Τμ. Ιατρικής, Παν. Πατρών

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων είναι διαθέσιμες στο Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, υποστηριζόμενες από έργο ΕΛΙΔΕΚ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εργαστήριο (ccl.med.upatras.gr) μελετά τα κυτταρικά μονοπάτια που εξασφαλίζουν τη γονιδιωματική σταθερότητα και πώς η απορρύθμισή τους οδηγεί σε καρκινογένεση.

Μία θέση υποψήφιου διδάκτορα είναι διαθέσιμη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου ITN Replifate https://replifate.eu/, μια θέση είναι στα πλαίσια του έργου ΕΛΙΔΕΚ REPLICON, ενώ μια τρίτη θέση αφορά την εφαρμογή μεθόδων ανεπάρκειας ομόλογου ανασυνδυασμού στην κλινική πράξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο lygerou@upatras.gr.

581 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ