Θέσεις Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού – Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΠΕΠ Αττικής)

Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις ειδικού τεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων” με Κωδικό ΟΠΣ 5124303 καιένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», Υποέργο 2, Δράση 6 («ΜικροβιακήΑντοχή»), στο Ελληνικό Ινστιτούτο .

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

801 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ