Συνεργασία με ειδικούς Επιστήμονες Βιολόγους – Περιβαλλοντικές μελέτες Γ. Ματθαίου

ο γραφείο μελετών Γ. Ζ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ δραστηριοποιείται πλέον των 25 ετών στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών. 

Πιο συγκεκριμένα εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Τεχνοοικονομικές Μελέτες για φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Το γραφείο μας ζητά συν με ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής ς,  με 10ετή επιστημονική εμπειρία ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση τύπων οικοτόπων, θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ή ειδών και διαχείριση ειδών ιχθυος, με εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου, για την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.

Επικοινωνία

Γεώργιος Ζ. Ματθαίου
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Δ/νση: Τσούντα 25-27, 11143
Τηλ/Fax: 210 2282636
email: gm@gmatthaiou.gr
www.gmatthaiou.gr

146 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ