Προκήρυξη θέση γραμματείας στην Π.Ε.Β.

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.) αναζητά άτομο για την θέση της Γραμματείας στα γραφεία της. Πρόκειται για αμειβόμενη θέση μερικής απασχόλησης. Προβλέπεται η νόμιμη ασφάλιση.

Διεύθυνση Γραφείων : Χευδεν 13, Αθήνα 104 34, στάση μετρό Πλατείας Βικτωρίας

Ωράριο Απασχόλησης : Δευτέρα – Πέμπτη, 17:00-20:00 και εκτάκτως στις εκδηλώσεις της Π.Ε.Β.

Αρμοδιότητες

 • Θα λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ του Δ.Σ., των Επιτροπών, και των μελών της Π.Ε.Β.
 • Θα τηρεί και θα ενημερώνει το αρχείο μελών της Π.Ε.Β.
 • Θα διαχειρίζεται εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις / email / μηνύματα με ακρίβεια και συνέπεια
 • Θα συντάσσει email και άλλα έγγραφα για λόγους εσωτερικής ή εξωτερικής επικοινωνίας
 • Θα παρακολουθεί τις ημερήσιες δαπάνες και θα κάνει τις κατάλληλες πληρωμές
 • Θα βοηθά στην οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων της Π.Ε.Β.
 • Θα ελέγχει τα αναλώσιμα γραφείου και θα πραγματοποιεί τις κατάλληλες παραγγελίες

Απαραίτητα προσόντα

 • γνώση ΤΠΕ και ιδιαίτερα χρήση του Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint) και διαδικτυακών εφαρμογών (google apps)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εξοικείωση με συσκευές/gadgets και εφαρμογές γραφείου (e-calendars, εκτυπωτές, scanner, κ.ά.)
 • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ς θα εκτιμηθεί

Δικαιολογητικά

Τυποποιημένη Αίτηση & Σύντομο βιογραφικό (κατεβάστε την ΕΔΩ)

Παρατηρήσεις

 • Παρακαλούνται να αποστέλλονται αιτήσεις μόνο από όσους ενδιαφέρονται να παραμείνουν στην θέση για 2 τουλάχιστον έτη.
 • Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ιες να στέλνουν μόνο την τυποποιημένη αίτηση της Π.Ε.Β. (αρχείο word)
 • Ενδεχομένως οι υποψήφιοι/ιες να κληθούν να περάσουν από συνέντευξη.
 • Άμεση έναρξης στην θέση εργασίας (εντός του Δεκεμβρίου 2021)

Αποστολή αιτήσεων

Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας της Π.Ε.Β. (grammateia@gmail.com) έως και 30/11/2021.

287 views

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χέυδεν 13

Αθήνα, 104 34

+ 30 2105224632
+30 6971640024

ΔΕΥ - ΠΕΜ: 17:00 - 20:00