Προκήρυξη 6Κ/2020 – Θέσεις Βιολόγων

Εκδόθηκε η 6Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.  (Φ.Ε.Κ. 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Περιλαμβάνονται 9 θέσεις για Βιολόγους στις κατηγορίες ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ