ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (Τακτικά / Δόκιμα Μέλη)

15,00 35,00 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την διαδικασία εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ: https://pev.gr/gine-melos/.