Ημερίδα “COVID 19 – Η νέα πραγματικότητα” – Δρ. Διονύσης Σγούρας

Στην ημερίδα COVID19 – Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ο  Δρ. Διονύσης Σγούρας (Ελληνικο Ινστιτουτο Παστερ )  θα αναλύσει το θέμα “Δεδομένα για τα εμβόλια έναντι του Covid19 και κριτήρια για την προτεραιοποίηση του εμβολιασμού”

Μια διοργάνωση της Επιτροπής Υγείας της ΠΕΒ.

Ο Δρ. Σγούρας  έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Keele University, με θέμα διδακτορικής διατριβής την βιοσυμβατότητα νέων πολυμερών υλικών για ιατρική χρήση. Είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας (ΕΙΜ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) και Υπεύθυνος της Μονάδας Εμβολίων του ΕΙΠ . Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μικροβίων και ξενιστή με μοντέλο τη γαστρική λοίμωξη από Helicobacter pylori, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση των βακτηριακών λοιμοτοξικών παραγόντων στην επαγωγή γαστρικής φλεγμονής και τηνκαρκινογένεση. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά μετά από κρίση και έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Ως Υπεύθυνος της Μονάδας Εμβολίων του Ε.Ι. Παστέρ, προΐσταται των διαδικασιών για την προμήθεια και διακίνηση εμβολίων και βιολογικών προϊόντων για το Υπουργείο Υγείας, για τις ανάγκες του αντιφυματικού εμβολιασμού, εμβολίων Ταξιδιωτικής Ιατρικής και τηνδιατήρηση Εθνικών αποθεμάτων εμβολίων για την κάλυψη περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημιών ή έξαρσης των νόσων. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ