Η ΠΕΒ για τους διορισμούς στην Ειδική & Γενική Αγωγή

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική και Γενική Αγωγή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η αυτονόητη και επαναλαμβανόμενη πρόταση και θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων είναι η κάλυψη όλων των οργανικών κενών με μόνιμους διορισμούς. Η κατανομή των διορισμών ανά ειδικότητα πρέπει να γίνει με δίκαιο και διαφανή τρόπο στα συνταγματικά κατοχυρωμένα και νομοθετημένα οργανικά κενά και σε κάθε περίπτωση στο ίδιο ποσοστό κάλυψης των οργανικών κενών κάθε ειδικότητας.

Η πλήρης επιστολή ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ