Δύο θέσεις μεταδιδακτόρων – Τζάρτζος Νευροδιαγνωστική

Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική προκηρύσσει δύο θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών (πλήρους και μερικής απασχόλησης) σε μοριακή νευροβιολογία/νευροανοσολογία στα πλαίσια Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. 

Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική (www.neurodiagnostics.gr) είναι κέντρο εξειδικευμένο στη Νευροανοσολογία, με μακροχρόνια επιτυχή εμπειρία στην έρευνα και την εξειδικευμένη διάγνωση.

Οι συνθήκες για σοβαρό ερευνητικό έργο είναι εξαιρετικές, με πλήρη απαλλαγή από τις συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με στόχο δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους αλλά και την άμεση αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα (επιπλέον του διδακτορικού διπλώματος):

– Τεκμηριωμένη εμπειρία σε μεθοδολογίες Μοριακής Βιολογίας.

– Τεκμηριωμένη ικανότητα συγγραφής διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων

 Επίσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε νευροανοσολογία/νευροβιολογία ή/και κυτταρική βιολογία.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα μπορούν να σταλούν στις διευθύνσεις: stzartos@gmail.com (Καθηγητής Σωκράτης Τζάρτος) και jtzartos@gmail.com. (Δρ. Ιωάννης Τζάρτος). Τηλ. 6937184925.

508 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ