ΔΠΜΣ “Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική” – Ε.Κ.Π.Α.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής & Ιατρικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε την προκήρυξη για την
εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης (120 ECTs), στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΛΙΝΙΚΗ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας
αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) από 15/07/2021 μέχρι και 4/ 10 / 2021,
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ: cbmd.secretary@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

354 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ