Αγγλόφωνο ΔιΙΠΜΣ “Applied Bioinformatics” – Τμ. Βιολογίας ΑΠΘ, Τμ. ΕπΤ ΔΙΠΑΕ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του αγγλόφωνου ΔιΙΠΜΣ μεταξύ των Τμημάτων Βιολογίας (ΣΘΕ, ΑΠΘ) και Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΣΕΤ, ΔΙΠΑΕ) αποφάσισε την προκήρυξη έως εξήντα (60) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του αγγλόφωνου ΔιΙΠΜΣ με τίτλο “Applied Bioinformatics ” («Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική») για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ