Θέση Υποψ. Διδάκτορα – Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρ. Σχολή ΕΚΠΑ

Η ομάδα της Δρ Ε. Λουτράρη, στην Μονάδα Έρευνας της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας (Α’ ΚΕΘ) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αναζητά νέα/νέο πτυχιούχο Τμήματος Βιολογίας ή συναφούς επιστημονικού κλάδου, για μια θέση πλήρους απασχόλησης με αμοιβή με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το θέμα εστιάζει στη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ μικροβιώματος αεραγωγών και ξενιστή σε πάσχοντες με σοβαρό άσθμα και συν-νοσηρότητες του αναπνευστικού, σε απάντηση θεραπευτικής αγωγής, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες “–ωμικής” (bulk and single-cell transcriptomics, multiplex immunoassays, metagenomics).

Η/O υποψήφια/-ος χρειάζεται να έχει γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες σε βασικές μεθοδολογίες μοριακής/κυτταρικής βιολογίας καθώς και ικανότητα να λειτουργεί αυτόνομα σε πνεύμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής μας ομάδας (μοριακοί βιολόγοι, κλινικοί ιατροί, βιοπληροφορικοί). Το αντικείμενο της μελέτης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα εγκεκριμένου ερευνητικού έργου στο πλαίσιο της διεθνούς προκήρυξης «GSK Supported Studies Programme» σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Κατσαούνου στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Α’ ΚΕΘ.

Η ομάδα της Δρ Ε. Λουτράρη έχει μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία στον τομέα ανάπτυξης νέων φαρμάκων καθώς και το χαρακτηρισμό νοσολογικών υποτύπων και μοριακών «υπογραφών» βιοδεικτών σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών που σχετίζονται με χρόνια φλεγμονή ή/και παθολογική αγγειογένεση, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις συστημικής βιολογίας σε προκλινικά και κλινικά πρωτόκολλα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλλουν προς την Δρ. Ελένη Λουτράρη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elloutrar@med.uoa.gr):

1. Αίτηση

2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Στοιχεία επικοινωνίας για συστάσεις από δυο ακαδημαϊκούς-επιστήμονες

5. Υποστηρικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία, ικανότητα στη χρήση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ