Θέση Βιολόγου – Neoscreen, Αθήνα (02/2023)

Ζητείται άτομο με πτυχίο βιολόγου/μοριακού βιολόγου με πείρα τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στο πλαίσιο διεξαγωγής πειραματικών διαδικασιών που αφορούν αλληλούχιση κατά Sanger, αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS), ή/και PCR-Fragment analysis, ή/και μικροσυστοιχείες (μοριακός καρυότυπος). Απαιτείται, επίσης, υψηλό επίπεδο γνώσης αγγλικών και διαχείρισης συστημάτων MS Office. Οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια, πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα συμμόρφωσης προς κανόνες προτύπων ISO θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο cv@neoscreengr.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ